VOICES FROM THE CENTER
Central Europeans reflect on life before the fall of the Berlin Wall
Participants AboutPartners


Václav Vašků

Kdo je citlivý, může cítit ozvěnu tragédie

Praha, Česká republika, 2009
Czech English

Václav Vašků, Fotograf a environmentalista

Kdo je citlivý, může cítit ozvěnu tragédie. Já ji zažívám na místech jako Černobyl a uranové doly. Na každém z těchto míst je příběh o vztahu člověka a přírody. Jak lidé ovlivnili životní prostředí. A jaký dopad mělo zneužití  životního prostředí na lidi.

Lidé, kteří žijí v oblastech, kde se v České republice nacházejí uranové doly, mají mnohem větší šanci, že onemocní rakovinou plic. Je známo, že půda s nimi sousedících obcí  stejně jako rostliny vyskytující se v blízkosti odkalovacích nádrží mají zvýšenou hladinu radioaktivity a těžkých kovů. Na jednom z míst, kde se těží uran, které se jmenuje Stráž pod  Ralskem, je velký problém s podzemními vodami. Po mnoho let  byla koncentrovaná kyselina sírová  vpouštěná hluboko do půdy, aby  vyloužila uran.Tato metoda se nazývá loužení  a devastuje životní prostředí. Tyto chemikálie dnes představují časovanou bombu ohrožující vodní nádrže. Kdyby došlo k déle trvajícímu black outu nebo jinému typu krize, kontaminovaly by tyto chemikálie obrovské rezervoáry pitné vody v severních Čechách.

Tváře uranu – Faces of Uranium © Václav Vašků


Americká vlna zájmu o životní prostředí přišla do České republiky těsně před sametovou revolucí. Mezi zdejšími lidmi zesílil pocit, že je třeba se starat o naše životní prostředí. 

V  roce 1989, jen 2 dny před revolucí, jsem pomáhal zakládat  první nezávislou environmentální organizaci se jménem Zelený kruh. Po revoluci jsem pracoval jako novinář. Spolupracoval jsem s organizací Greenpeace od jejích prvních dní v Československu a od roku 1997 jsem sám pracoval jako mluvčí a mediální ředitel.

Hned po revoluci, první dva roky, se zdálo, že všechno je možné. Předtím jsem si vůbec ani neuměl představit, že v mém životě dojde k nějaké změně. Netroufal jsem si ani snít, protože nic nebylo možné. Pocit svobody, jak se člověk cítí, když ví, že může dělat, co chce, nebo být, čím chce, byl něčím, co jsem si nemohl představit..

Po prvních dvou letech jsme zjistili, že všechno je komplikovanější, než se původně zdálo. Opravdová změna chce čas. Taky nějakou dobu trvá, než se člověk vyléčí z negativního dopadu socialismu. Teď je tu mladá generace, která o minulosti neví nic, a mnoho lidí je nabito pozitivní energií. Mám z té generace dobrý pocit. Věřím, že můžeme změnit vládu (aby byla progresivnější) a dokonce i svět., ale hlavně, je to na každém z nás , abychom se změnili uvnitř.

Tváře uranu – Faces of Uranium © Václav Vaškůwww.fotomat.cz

Tento rozhovor se uskutečnil v angličtině
Foto: Janeil Engelstad

Previous interview
Next interview
·
Ideology Suppression Revolution Freedom Hope Values Identity